You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Archeon - Boek voor de tentoonstelling 'Ontstaan van Holland'

In 2018 was de tentoonstelling 'Ontstaan van Holland' in het Archeon. Hiervoor wilden ze graag voor in de vitrine een voorbeeld van een boekband uit de 15e eeuw. Een van mijn eigen boeken is toen als bruikleen naar het Archeon gegaan.