You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Film Redbad - Boek voor Bonifatius

In 2017 werd de Nederlandse film Redbad opgenomen. Voor Bonifatius was uiteraard een bijbel nodig, correct voor de 8e eeuw. Ze bestelden bij mij een boek ter grootte van een bijbel met enkele bladen die gevuld waren met historisch correcte tekst  in een correcte opmaak en lettertype. De band moest 8e eeuws zijn maar wel wilden ze er zilverkleurig boekbeslag op.

Uiteindelijk is, om een voor mij onduidelijke reden, het boek nooit gebruikt maar hebben ze een fantasy-boek in handen van Bonifatius gegeven.