You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Historium (Brugge) - Twee boeken voor in de werkkamer van Van Eyck

In 2013 opende de 'beleving' Historium in Brugge (België). De opzet is dat je door de 15e eeuw van Jan van Eyck loopt en een verhaal meebeleeft.

Onder andere is er een inkijk in de kamer van van Eyck. Hiervoor hadden ze twee boeken nodig. Een kleine, Gotische band en een perkamenten omslagband met daarin enkele tekeningen van Van Eyck als ware dat zijn schetsboek.